taller alimentació i nutrició escoles lemur
ratolí menjant taller nutrició i alimentació escoles
conill menjant taller alimentació escoles

Bambú pel panda

 

OBJECTIU: A través dels personatges dels dibuixos animats més vistos, aprendrem aspectes d’alimentació i nutrició dels animals faunívors, herbívors i omnívors. I també algunes altres curiositats.

 

NIVELL RECOMANAT: primària.

 

SESSIÓ: a l'aula o al laboratori amb aspectes participatius i material per observar i audiovisual de suport (2h). Possibilitat de sortida complementària (~2h).

TREBALL PREVI: donats uns personatges deduir aspectes de la seva biologia, alimentació i ecologia.

 

TREBALL POSTERIOR: compartir els coneixements i l’experiència adquirits amb l’entorn proper dels alumnes.

 

LLENGUA: català, castellà, anglès.