Projecte: bitxos per tot arreu

 

 

Projecte pensat per treballar totes les matèries a partir dels invertebrats com a centre d’interès. Pot ser un projectes de tot un curs o d’un trimestre. Nosaltres aportem l'assessorament, la informació tècnica i la proposta d'algunes activitats perquè sigui un projecte profitós, interessant i emocionant pels nens i nenes.

 

OBJECTIU GENERAL: Conèixer els invertebrats presents en el nostre entorn i el paper que juguen dins la natura i els ecosistemes. Generar conductes de respecte per l'entorn en el que vivim i les espècies animals i vegetals que hi trobem.

  

NIVELLS RECOMANATS: infantil, primària i secundària.

SESSIONS: La nostra tasca i les sessions dependran del nivell d'implicació que ens requereixi el centre. Entre les tasques i activitats que podem fer hi hauria: 

  • Assessorament inicial a l'equip de mestres per enfocar el projecte.

  • Sortides per conèixer els invertebrats i les seves característiques. 

  • Tallers varis per completar l'activitat segons l'interès i necessitats del centre (com atraure els insectes al jardí de l’escola, fem hostalets d’insectes, els insectes pol·linitzadors, invertebrats aquàtics,...).

  • Seguiment de les activitats i progressió del projecte i resolució de dubtes (presencialment o a través del correu electrònic). 

TREBALL PREVI: "provocar" el plantejament d'una pregunta relacionada amb els rius per despertar la curiositat dels alumnes sobre el tema. Un cop seleccionat el tema, veure quins aspectes coneixen dels rius i quins aspectes voldrien aprendre. 

TREBALL POSTERIOR: fer un autocontrol per avaluar els aprenentatges adquirits. Compartir els coneixements i l’experiència adquirits amb l’entorn proper.

LLENGUA: català, castellà o anglès.