Projecte: el riu a l'escola

 

Aquest projecte està pensat per treballar el riu proper de l'escola des de tots els àmbits. És un projecte de llarga durada, idealment de tot un curs, però també podria fer-se durant un trimestre. Dins d'aquest projecte, l'escola pot treballar totes les matèries. Nosaltres aportem l'assessorament, la informació tècnica i la proposta d'algunes activitats perquè sigui un projecte profitós, interessant i emocionant pels nens i nenes.

 

OBJECTIU GENERAL: prendre consciència de la importància de l'aigua per a la vida i com a reserva de biodiversitat. Conèixer el paper dels rius en el desenvolupament de la societat. Generar conductes de respecte per l'entorn en el que vivim i les espècies animals i vegetals que hi trobem.

  

NIVELLS RECOMANATS: infantil, primària i secundaria.

SESSIONS: La nostra tasca i les sessions dependran del nivell d'implicació que ens requereixi el centre. Entre les tasques i activitats que podem fer hi hauria: 

  • Assessorament inicial a l'equip de mestres per enfocar el projecte.

  • Sortides per conèixer el riu proper a l'escola i les seves característiques. Es recomana fer-les en diferents èpoques de l'any i es podrien fer sortides a diferents zones del riu per veure les diferències.

  • Tallers varis per completar l'activitat segons l'interès i necessitats del centre (taller d'invertebrats aquàtics, paràmetres del riu, estudiem el recorregut del riu, ...).

  • Seguiment de les activitats i progressió del projecte i resolució de dubtes (presencialment o a través del correu electrònic). 

TREBALL PREVI: "provocar" el plantejament d'una pregunta relacionada amb els rius per despertar la curiositat dels alumnes sobre el tema. Un cop seleccionat el tema, veure quins aspectes coneixen dels rius i quins aspectes voldrien aprendre. 

TREBALL POSTERIOR: fer un autocontrol per avaluar els aprenentatges adquirits. Compartir els coneixements i l’experiència adquirits amb l’entorn proper.

LLENGUA: català, castellà o anglès.