Projecte: els ocells van a l'escola

 

Aquest és un projecte de llarga durada, idealment de tot un curs, però també podria fer-se durant un trimestre. Dins d'aquest projecte, l'escola pot treballar totes les matèries. Nosaltres aportem l'assessorament, la informació tècnica i la proposta d'algunes activitats perquè sigui un projecte profitós, interessant i emocionant pels nens i nenes.

 

El projecte pot iniciar-se amb la col·locació de menjadores al recinte de l'escola per atraure els ocells i apropar-los als nens i nenes. A partir d'aquí es proposaran i realitzaran diferents tallers i activitats per observar, manipular, experimentar i cercar informació per treballar tots aquells aspectes i competències que es considerin.

 

OBJECTIU GENERAL: aprendre a conèixer quins ocells comparteixen el nostre entorn i les seves característiques. Generar conductes de respecte per l'entorn en el que vivim i les espècies animals i vegetals que hi trobem.

  

NIVELLS RECOMANATS: infantil, primària i secundaria.

SESSIONS: La nostra tasca i les sessions dependran del nivell d'implicació que ens requereixi el centre. Entre les tasques i activitats que podem fer hi hauria: 

  • Assessorament inicial a l'equip de mestres per enfocar el projecte.

  • Sortides per identificar els ocells de l'entorn proper de l'escola (mitjançant el cant, la observació directa o els rastres). Es recomana fer-les en diferents èpoques de l'any.

  • Tallers varis per completar l'activitat segons l'interès i necessitats del centre (taller de becs, d'egagròpiles, de nius, de menjadores, ...).

  • Seguiment de les activitats i progressió del projecte i resolució de dubtes (presencialment o a través del correu electrònic). 

TREBALL PREVI: "provocar" el plantejament d'una pregunta relacionada amb els ocells per poder despertar la curiositat dels alumnes sobre el tema. Un cop seleccionat el tema, veure quins aspectes coneixen dels ocells i quins aspectes voldrien aprendre. 

TREBALL POSTERIOR: fer un autocontrol per avaluar els aprenentatges adquirits. Compartir els coneixements i l’experiència adquirits amb l’entorn proper.

LLENGUA: català, castellà o anglès.