OBJECTIUS:

- Plantejar una cadena tròfica.

 

- Aprendre com funcionen els tres tipus principals de sistemes digestius (faunívor, herbívor i omnívor).

 

- Conèixer el procés que segueixen els aliments i els seus nutrients quan passen pels diferents tractes digestius.

 

NIVELL: cicle superior de primària i secundària.

 

SESSIÓ: activitats participatives i experimentals, material per observar i audiovisual de suport (2h). Possibilitat de sortida complementària (~2h).

TREBALL PREVI: treballar el sistema digestiu humà.

TREBALL POSTERIOR: compartir els coneixements i l’experiència adquirits amb l’entorn proper.

 

LLENGUA: català, castellà o anglès.

 

 

Perquè els conills mengen caca i altres processos digestius

cadena xarxa alimentaria al montseny - processos digestius - food web montseny marten tawny owl
procés digestiu herbívors taller escoles natura
processos digestius carnívors, faunívors, herbívors, omnívors, nutrients