Què diuen els animals quan...

 

 

OBJECTIU: partint de l’experiència pròpia, aprendrem de quines maneres es comuniquen els animals. Tractarem la comunicació visual (facial, corporal i cromàtica), oral, olfactiva i tàctil.

 

NIVELLS RECOMANATS: infantil i primària.

 

SESSIÓ: a l’aula o a la sala de psicomotricitat amb activitats participatives amb audiovisual de suport (2h). Possibilitat de sortida complementària a l’entorn de l’escola (~2h).

 

 

taller comunicació visual colors escoles infantil primaria i secundaria

 

TREBALL PREVI: a partir de material visual plantegem preguntes i pensem possibles respostes.

 

TREBALL POSTERIOR: compartir els coneixements adquirits amb l’entorn proper als alumnes.

 

IDIOMA: català, castellà o anglès.

 

marieta taller de comunicació visual escoles